O NAMA

Vještačenja i procjenjivanja iz svih zakonom propisanih oblasti

Kao pravno lice sa registrovanom djelatnošću vještačenja egzistira od 2011. godine i
obavlja poslove vještačenja za potrebe pravosudnih organa, poslovnih banaka,
osiguravajućih društava, notarskih kancelarija, raznih državnih organa, organa lokalne
zajednice, privrednih društava (firmi), ustanova, te građan, a sve u skladu sa
pismenim zahtjevima i odredbama zakona.

Centar za vještačenje i procjenjivanje “Zenit” d.o.o. Banja Luka ima 375 certifikovanih vještaka od strane nadležnih Ministarstava pravde iz svih oblasti vještačenja

U S L U G E

Vještačenja i procjenjivanja iz svih zakonom propisanih oblasti

VJEŠTACI - EKSPERTI

Naši vještaci(eksperti) kroz timska i pojedinačna vještačenja obavljaju najsloženija i najkomlikovanija vještačenja širom teritorije Bosne i Hercegovine koja zahtijevaju: visok nivo znanja, stručnost, iskustvo, profesionalnost

IZDANJA

“ČASOPIS VJEŠTAK” – naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja

POLITIKA SUZBIJANJA KRIMINALITETA – Prof. dr Miodrag N. Simović, Prof. dr Dragan Jovašević, Doc. dr Marina M. Simović

 

Iza nas su neka od najsloženijih vještačenja u Bosni i Hercegovini

BROJEVI GOVORE O NAMA

0 +
Certifikovanih vještaka
0 +
Nalaza - ekspertiza
2011 .
Godina osnivanja
Edukacija vještaka

Prijavu možete pronaći na linku ispod:

PRIJAVA

AGENDA