Novosti

XVII Simpozijum „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU

Od 31.05.2018. do 03.06.2018. godine u Banjoj Luci, na Univerzitetu Apeiron iz Banja Luke, održan je XVII Simpozijum „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU Seminaru su učestvovali istaknuti stručni i naučni radnici iz oblasti saobraćaja, a prezentovan je i Zbornik radova – posebno vanredno izdanje Časopisa Vještak, u kojem su obrađeni radovi iz oblasti …

XVII Simpozijum „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU Read More »

Najava – XVII Simpozijum „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU“ Vanredno izdanje Časopisa Vještak – zbornik radova

Suorganizator Centar za vještačenje i procjenjivanje “Zenit” d.o.o. Banja Luka 31.05.2018. – 03.06.2018. godine Univerzitet Apeiron Banjaluka CILJ SIMPOZIJUMA Sve više ima sporova i postupaka zbog (pokušaja) prevara u osiguranju, a bilo je optuženih iz redova vještaka saobraćajno-tehničke struke, procjeni-telja, likvidatora, rukovodilaca službi šteta u osigu-ravajućim društvima, saobraćajne policije, itd. Na Sobraćajnom Fakultetu u Beogradu …

Najava – XVII Simpozijum „VJEŠTAČENJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I PREVARE U OSIGURANJU“ Vanredno izdanje Časopisa Vještak – zbornik radova Read More »

Agroforum pod nazivom “Podrška poboljšanju lanca vrijednosti u proizvodnji i preradi mlijeka u Republici Srbiji kroz razmjenu znanja i iskustava sa Republikom Češkom“

Predstavnik Centra za vještačenje i procjenjivanje “Zenit” d.o.o. iz Banjaluke, Milijan Erbez je kao stručnjak i prevodilac učestvovao na Agrobinis forumu, održanom dana 11.12.2017. godine, održanom u Hotelu “Metropol”, Beograd. Osnovni cilj ovog foruma jeste unapređenje i razvoj sektora proizvodnje i prerade mleka u Republici Srbiji, kao i povećanje konkurentnosti u okviru pomenutog sektora kroz …

Agroforum pod nazivom “Podrška poboljšanju lanca vrijednosti u proizvodnji i preradi mlijeka u Republici Srbiji kroz razmjenu znanja i iskustava sa Republikom Češkom“ Read More »

Finansijske istrage – seminar – 20-23. juni 2017. godine, Sarajevo

OrganizatoriMinistarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih DržavaCentri za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RSOblast: Obuka za tužioce, policijske istražitelje i zajedničke istražne timove-udarne grupe Delegacija Centra za vještačenje “Zenit” d.o.o. iz Banjaluke i Udruženja sudskih vještaka, predvođena Draganom Salićem, je povodom organizovanja seminara za finansijske istrage u Sarajevu učestvovala na istom od 20-23 juna 2017. godine. …

Finansijske istrage – seminar – 20-23. juni 2017. godine, Sarajevo Read More »

USAID projekat pravosuđa u BiH – Najava konsultativnog sastanka sa predstavnicima USAID-a, Dana: 05.04.2017. godine, Sarajevo

Tema: Analize sistema angažovanja vještaka u krivičnom postupku, sa fokusom na predmete privrednog kriminala i korupcije Predstavnici Centara za vještačenje “Zenit” d.o.o. iz Banjaluke učestovaće na konsultativnom sastanku, dana 05.04.2017. godine u Sarajevu, sa predstavnicima USAID-a i ostalim predstavnicima pravosuđa BIH, a povodom USAID-ovog projekta pravosuđa u BiH