Godišnji susreti vještaka 26.10.2018. godine i objavljivanje novog broja “Časopisa Vještak”

Centar za vještačenje i procjenjivanje “Zenit” d.o.o. u saradnji sa Udruženjem sudskih vještaka RS, će održati Godišnji susrete vještaka dana 26.10.2018. godine (Petak) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Banskog Dvora (Velika sala). Ulaz slobodan.
Takođe, objavljen je novi broj Časopisa Vještak, koji će biti prezentovan i na Godišnjem susretu vještaka, te pozivamo sva zainteresovana lica (vještake, sudije, advokate, pravnike, studente i dr.).