IZDANJA

Poslovni dnevin o izvrsenim vjestacenjima

"Poslovnoi dnevnik o izvršenim vještačenjima"

"Vještačenje u sudskim postupcima"

Naučno-stručna knjiga

 Sadržaj

 

 NARUDžBENICA

 NARUDžBENICA  HR / CG

“Časopis Vještak”

Naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja

ČASOPIS VJEŠTAK

 

NARUDžBENICA

Politika suzbijanja kriminaliteta

Autori:

Prof. dr Miodrag N. Simović
Prof. dr Dragan Jovašević
Doc. dr Marina M. Simović

Knjige možete poručiti na imejl: centarprodaja@gmail.com
U imejlu je potrebno napisati:

ime i prezime:
naziv knjige:
adresu:

Uplate po narudžbama se mogu izvršiti na jedan od žiro-računa:
Centar za vještačenje i procjenjivanje “Zenit” d.o.o. Banja Luka
154-580-20068350-57 kod Intesa Sanpaolo Banka BiH,
186-000-10722310-40 kod ZIRAAT BANKE BH

Dostava putem pošte