USAID projekat pravosuđa u BiH: Analize sistema angažovanja vještaka u krivičnom postupku, sa fokusom na predmete privrednog kriminala i korupcije

Predstavnici Centara za vještačenje “Zenit” d.o.o. iz Banjaluke učestovali su na konsultativnom sastanku u Sarajevu, sa predstavnicima USAID-a i ostalim predstavnicima pravosuđa BIH, a povodom USAID-ovog projekta pravosuđa u BiH