Centar za vještačenje i procjenjivanje “Zenit” d.o.o. dobitnik je Certifikata bonitetne pouzdanosti i Bonitetne zvijezde za 2019. godinu.

Predstavnici Centra prisustvovali su petoj konferenciji „Pouzdanost 2019“,koja je održana 27. novembra 2019. godine u hotelu Hills u Sarajevu (Butmirska cesta 18, Ilidža), na kojoj je uručena Bonitetna zvijezda i certifikat bonitetne pouzdanosti,  od strane LRC BIS-a i POSLOVNIH NOVINA.

 

Drago nam je da se prave vrijednosti i sav trud i rad koji ulažemo u svaki predmet od osvivanja ove firme 2011. godine pa do danas prepozna i nagradi certifikatom i „Zvijezdom bonitetne pouzdanosti“. Mislimo da je „LRC“ na pravom putu sa svojim projektom i ovo priznanje koje smo dobili sigurno će stvoriti još bolju sliku o našoj firmi, kako kod domaćih ORGANA PRAVOSUDJA, tako i u inostranstvu i pozitivno uticati na naše buduće poslovne poduhvate.