PISMA / KRITIKE/ RECENZIJE čitalaca naučno-stručne knjige „VJEŠTAČENJE U SUDSKIM POSTUPCIMA“POHVALE KOJE NAS OBAVEZUJU!

Zahvaljujemo se mnogobrojnim čitaocima i saradnicima koji su nam uputili čestitke i pohvale povodom prvog izdanja naučno- stručne knjige „VJEŠTAČENJE U SUDSKIM POSTUPCIMA“. Svakako da nam prijaju i gode vaše pohvalne kritike koje nas motivišu i obavezuju da na kvalitetan , stručan i objektivan način prezentujemo nova saznanja i korisna iskustva u različitim oblastima vještačenja. Sa krajnje odgovornim i profesionalnim pristupom ovom poslu nastojaćemo da ne iznevjerimo vaše povjerenje. Zato i ubuduće očekujemo vaše dobronamjerne primjedbe, savjete, kritike da bismo bili
još kvalitetniji.
Posebno nas raduju pozitivna reagovanja pojedinih studenata koji smatraju da će im ova literatura pomoći pri primjeni teorije u praksi kroz obavljanje profesionalnog poziva. U skraćenoj verziji prenosimo zapažanja iz nekoliko vaših pisama, koja su naslovljena na adresu izdavača i redakcije naučno – stručne knjige „Vještačenje u sudskim postupcima“.

Redakcija

 


Poštovani,
radim kao vještak ekonomsko-financijske struke već 6 godina i do sada sam radio na više od 300 slučajeva gdje je tražena moja ekspertiza, te sam tako radio u skoro svim oblastima ekonomskog vještačenja: od manje isplaćenih plaća i doprinosa, stečajnih postupaka, likvidacije, konverzija i zateznih kamata do procjena vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine. Kroz svo ovo razdoblje uvijek me zanimalo kakva je praksa kod ostalih vještaka, ne samo ekonomskih već i građevinskih, prometne struke, psihologije i medicine i ostalih, ali na žalost svi moji pokušaji da pronađem knjigu od Zagreba, Sarajeva do Beograda vezano za ovo područje su bili bezuspješni. Sve do sad. Čitajući Vaše prvo izdanje knjige ” Vještačenje u sudskim postupcima”
konačno iz prve ruke sam u mogućnosti saznati kakva je praksa vještačenja u Federaciji BiH kroz razne upravno-pravne i krivične postupke vjerno prikazane kroz mnoge primjere navedene u knjizi. Knjiga je isto tako koncipirana da je sa lakoćom može čitati i vještak početnik, a vjerujem da i svi ovi primjeri mogu mnogo pomoći i pripravnicima i svim pravnicima koji pripremaju stručni ispit. Ovim putem bih pohvalio autore i izdavača koji su u ovo vrijeme globalne pandemije virusa Corona-19 pomogli da sa ovom izuzetno zanimljivom knjigom približe praksu vještačenja i onima koji nisu u struci, te tako dane provedene u svojim domovima učinili manje teškim i dosadnim. Ova knjiga je nezamjenjiv dragulj u osobnoj kolekciji i sve preporuke
kolegama vještacima i svima koji se u budućnosti misle baviti time.

S poštovanjem,
Ivan Mlinarević,  dipl. oec.
Stalni sudski vještak ekonomske struke
Juraja Dalmatinca 2, 88320 Ljubuški

 


Poštovani,
Odmah na početku želim da Vam uputim čestitke za ideju i za odličnu knjigu koju svaki pravnik, a i vještak treba da ima na svojim policama. Nedavno sam završila fakultet i tokom studiranja o vještačenju sam čitala i suretala se sa ovom oblasti u procesnim predmetima, ali gotovo u svakom predmetu to su bile uglavnom definicije, podjele i sama teorija vještačenja. Nakon završetka fakulteta, počela sam da obavljam priravnički rad u instituciji u kojoj je težište na upravnom postupku i da se svakodnevno susrećem sa raznim oblicima vještačenja. Tek tada sam shvatila koliko je vještačenje kompleksno i bitno za konačno rješenje upravne stvari. Čitajući ovu knjigu riješila sam nedoumice koje imam već na početku svoje karijere i sigurno ću je imati pri ruci uvijek. Knjiga je zanimljiva, lagana za čitanje, konkretna i jednostavna. Istu preporučujem svim mojim kolegama, mladim pravnicima, koji će se tokom svoje karijere skoro pa sigurno susresti sa nekim vidom vještačenja.

S poštovanjem,
Jovanka Vulin, diplomirani pravnik
Banja Luka

 


Poštovani,
Pažljivo i detaljno čitam prvo izdanje naučno – stručne knjige „Vještačenje u sudskim postupcima“ i već prilikom čitanja prvih stranica želim da Vam prenesem iskrene čestitke i pohvale . Postojanje jedne ovako stručne knjige, bogate primjerima iz prakse je od neprocjenjivog značaja za sve zaposlene ljude, ali i za nas koji smo cijeli život radili i obavljali razne poslove u kojima smo se susretali sa raznim oblicima vještačenja i sudskim postupcima,
i tako dospjeli u status penzionera. Posebno sada, u vrijeme pandemije, kada nam nije omogućeno slobodno kretanje vani i preporuka je da ostanemo u kući, najbolji način da ove dane učinimo bržim i zanimljivijim, a istovremeno obogatimo svoja znanja jeste čitanje ove dragocjene knjige. Preporuka za sve moje kolege i ljude koji se misle baviti pravom i vještačenjem, ali svakako i ljudi koji su se cijeli život bavili ovim djelatnostima, jer svako od nas bi trebao imati ovu knjigu na svojoj polici!

Srdačan pozdrav,

Slaviša Stojnić, dipl. ing. maš.


Poštovani!
Obavještavam Vas da sam putem pošte dobio knjigu “Vještačenje u sudskim postupcima”. Sudski sam vještak građevinske struke od 2001.g. i vještak građevinsko-arhitektonske struke od 2010.g. Kao vještak radio sam značajan broj vještačenja u građevinsko-arhitektonskojj struci i posebno za pravosuđe, javne institucije, banke, pravna i fizička lica. Knjigu sam u većem dijelu pročitao sa velikim interesovanjem u namjeri boljeg razumijevanja problematike vještačenja, sa težišnim pravcem iz vizure vještaka i svoje uže specijalnosti građevinsko – arhitektonske struke, vezane geodetske i dr. struka. Očigledno je da je Izdavač okupio najveće autoritete iz pravne oblasti vještačenja u BiH i obimom i sadržajem izdao knjigu koja je na jednom mjestu zaokružila dragocjena iskustva u pravnoj nauci i struci u svim oblastima po vještačenju i po raznim oblastima vještačenja, uključujući i primjere sudske prakse. Takvu knjigu o vještačenju nisam imao priliku čitati, i pored čitanja određenih Modula pravosudnih oblasti u BiH, i/ili ograničenih segmenata vještačenja putem interneta. Smatram da je knjiga korisna kako pravnicima tako i vještacima, kako početnicima tako i svima drugima sa manjim, srednjim i većim iskustvom i kada se nosioci vještačenja susretnu sa novom situacijom. Zato vjerujem da će knjiga u sferi vaještačenja svima kojima je isto potrebno u pravnoj oblasti u razješavanju potrebnih stručnih znanja i stručno i zakonito vještačenje od stručnih lica biti od velike pomoći. Time će se i pravna oblast i vještačenje kao struka i vještina bolje urediti i standardizovati u teoriji i praksi u RS i BiH, što će u većini i cjelini dati napredak..

Uz pozdrav!
Vještak građ.-arh. struke
Čedomir Bošković


Poštovani,

Dugo vremena je prošlo kako se na ovom našem malom ekonomski i intelektualno ispaćenom prostoru nije pojavila jedna knjiga koja bi objedinila sve potrebe profesije sudskog vještačenja. Štampanjem ove knjige stvorili ste jedan univerzalan alat koji će, vjerujem, biti preteča novog doba i buđenja svijesti o stvarnim vrijednostima i potrebama ekspertiza sudskog vještačenja. Iskrene čestitke na tome. Četiri godine aktivno radim kao stalni sudski vještak hemijsko tehnološke struke. Na ovom kratkom putu susretao sam se sa raznim slučajevima vještačenja, od kompleksnih sporova velikih preduzeća, carinskih malverzacija, vremenskih nepogoda, havarija, eksplozija, trovanja itd. pa sve do ugrožavanja prava potrošača i svakodnevnih problema života i rada običnih ljudi. Ova knjiga koristiće svima, kako profesionalcima: sudijama, tužiocima, advokatima, sudskim vještacima, da prošire horizonte stručnog usavršavanja čitajući iskustva svojih kolega, tako i budućih stručnjaka: pravnika, pripravnika, studenata, da obogate svoje znanje i spreme se za izazove koji ih čekaju u daljem radu i razvoju karijere, pa do običnih građana da se upoznaju sa njihovim pravima i mogućnostima kako da zaštite sebe, svoju porodicu ali i imovinska i nematerijalna bogatsva angažovanjem stručnjaka specijalizovanih za njihovu problematiku. Vjerujem da je ovo samo prvi korak i da će izdavač i u budućnosti raditi na tome da učvrsti i osnaži značaj vještačenja u sudskim procesima ali i da proširi svijest kod svih ljudi da se bore za svoja prava.

S poštovanjem,

Milorad Kralj dipl. ing. tehn.
Stalni sudski vještak hemijsko tehnološke struke
Banja Luka


Poštovani,

Koristim priliku da iskažem zadovoljstvo što je ova materija po prvi put u BiH sveobuhvatno i kompleksno obrađena od profesionalno respektabilnih autora i saradnika, te kao takva biće dragocjen putokaz i pomoć svim licenciranim vještacima. Uz zahvalu svim učesnicima u realizaciji ove značajne stručne knjige, srdačan pozdrav

Stalni sudski vještak građevinske struke
Kenan Softić, dipl.ing.građ.

 


Poštovani, 
Morala sam da se javim i da kažem da sam veoma zadovoljna knjigom ”Vještačenje u sudskim postupcima”. Našla sam u njoj primjere vezane za vještačenje koje trenutno pripremam.
LP.
Emina Krupić, dipl.ing.građ.

 

Nedavno sam dobila prvo izdanje „Vještačenje u sudskim postupcima“. Kako sam vještak duži niz godina, ovakva knjiga predstavlja važan i neprocjenjiv „alat“ u rukama osoba koje su se opredijelile za ovakav posao koji predstavlja cjelinu sa sudom u rješavanju pravnih problema. Knjiga će koristiti velikom broju ljudi ne samo vještaka,ali prvenstveno njima, pogotovo ako nemaju dovoljno iskustva ali posjeduju stručna znanja.
Respektabilan broj autora i saradnika je garancija kvaliteta ovog priručnika, kaoi stvarni primjeri iz prakse. Moram posebno naglasiti da me obradovao segment „Ekološko vještačenje“ koje je vrlo značajno a u budućnosti će zauzimati veliki prostor jer se krećemo u pravcu da prirodu i okolinu “podredimo sebi” , što se vidi i danas da živimo lošije nego generacije prije nas jer su “tehnologije” oduzele vode, zemljište i zrak.

Stalni sudski vještak iz oblasti poljoprivrede
Hadžisadiković Nusreta mr. sc.dipl.ing. poljoprivrede iz Cazina