Agroforum pod nazivom “Podrška poboljšanju lanca vrijednosti u proizvodnji i preradi mlijeka u Republici Srbiji kroz razmjenu znanja i iskustava sa Republikom Češkom“

Predstavnik Centra za vještačenje i procjenjivanje “Zenit” d.o.o. iz Banjaluke, Milijan Erbez je kao stručnjak i prevodilac učestvovao na Agrobinis forumu, održanom dana 11.12.2017. godine, održanom u Hotelu “Metropol”, Beograd.

Osnovni cilj ovog foruma jeste unapređenje i razvoj sektora proizvodnje i prerade mleka u Republici Srbiji, kao i povećanje konkurentnosti u okviru pomenutog sektora kroz razmenu znanja i iskustava sa češkim kolegama. Učešće na pomenutom agrobiznis forumu omogućilo je srpskim kompanijama da predstave svoje proizvodne kapacitete, izlože svoje proizvodne programe, upoznaju se sa konkurencijom i razgovaraju sa potencijalnim poslovnim partnerima, kao i da učvrste postojeće i steknu nove kontakte. Na ovaj način srpske kompanije mogu direktno uticati na poboljšanje svojih poslovnih rezultata, što doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju srpskih brendova i sveukupnom razvoju agrobiznis sektora u Republici Srbiji.

Učešće na ovom forumu uzelo je i 15 učesnika sa češke strane – kompanija iz oblasti proizvodnje i prerade mleka, uzgajivača i udruženja za stočarstvo, kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Češke i Ambasade Republike Češke u Srbiji.